MenuMaker produced NavBar

ABONELİK ŞARTLARI

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne gerçek ve tüzel kişiler yıllık olarak abone (kağıt ortamında basılı haline) olabilmektedirler. Abone olmak için aşağıdaki form örneğinde görülen bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması ve abonelik ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontuyla birlikte Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü'ne iletilmesi gerekmektedir. 2017 yılı için abone ücreti posta masrafı dâhil olmak üzere 12.250 TL'dir.

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ ABONE FORMU

1- ) Abonenin  Adı
(Firma/ kuruluş/gerçek kişi)

 

2- ) Adresi

3- ) Telofon No

 

4- ) Faks No

 

5- ) İlgilinin

 
 

a) Adı ve Soyadı

 

b) Görevi

 

6- ) Nüsha Adedi 

 


©2009 Bilgi Hizmetleri Dairesi
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü-Dumlupınar Bul.No:252(Eskişehir yolu 9.km) 06530 Ankara
Tel: 0312-2182000 / Faks: 0312-2182011 / e-posta: ttsgmd@tobb.org.tr