MenuMaker produced NavBar

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ
2016 YILI İLAN ÜCRET TARİFESİ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 35 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında “ilan, Türkiye genelinde sicil kayıtlarının ilanına özgü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yapılır” hükmüne yer verilmektedir. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ise 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 56 ncı maddesinin (m) bendi kapsamında Birliğimiz tarafından çıkarılmaktadır.


Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası ise, “Gazetenin satış bedeli ile gazetede yayımlanacak ilan ücretleri, Komitenin teklifi ve Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girecek bir tarife ile belirlenir. Tarifede yapılacak değişiklikler, tarifenin gazetede yayımlandığı tarihten 10 gün sonra yürürlüğe girer” hükmünü içermektedir.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yeniden düzenlenen Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 2016 Yılı İlan Ücret Tarifesi 14.01.2016 tarihli ve 8989 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 1144 üncü sayfasında yayımlanmıştır.

 

Yürürlük tarihi: 25.01.2016


         

Şirket İlanları (Kelimesi)

0,40 TL

Kooperatif İlanları (Kelimesi)

0,30 TL

Ticarete Başlama İlanları (Maktuen)

65,00 TL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği ile 
Kurulan Şirketler ve Gerçek Kişiler (Kelimesi ve Beher Gazete Fiyatı)

0,01 TL

Ticareti Terk, Resen Tescil ve Düzeltme İlanları

Ücretsiz

Gazete Perakende Satış Fiyatı

2,50 TL

 

 

Açıklama:


1. Anonim, limited, kollektif, komandit şirketler ile gerçek kişi ticari işletmelerin kuruluşları hariç diğer ilanları “Şirket İlanları”; Kooperatiflere ait ilanlar “Kooperatif İlanları”; Gerçek kişilere ait ticari işletmelerin kuruluş ilanları “Ticarete Başlama İlanları” kısmında yer alan ilan ücretleri üzerinden hesaplanacaktır.


2. İlan metinlerinde yer alan kelime sayısı işletme türüne göre belirlenmiş olan ilan ücreti ile çarpılmalı ve elde edilen tutara talep edilen Gazete adedinin Gazete satış bedeli ile çarpılmasından elde edilen tutar eklenmelidir.


3. Kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan ticaret sicili müdürlüğü faaliyet alanında bulunan işletmelerin ilan bedellerine % 10 indirim uygulanacaktır.


4. Ticari işletmelerin fesih (kapanış) ilanları ile ticaret sicili müdürlüklerince re’sen tescil işlemi yapılan ilanlar Gazetede ücretsiz yayımlandığı için bu ilanlar için ilan yayım bedeli yatırılmayacaktır.

Not: İlan metinlerinin asıllarının Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Faks ile gönderilen ilan metinleri işleme alınmamaktadır.


©2009 Bilgi Hizmetleri Dairesi
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü-Dumlupınar Bul.No:252(Eskişehir yolu 9.km) 06530 Ankara
Tel: 0312-2182000 / Faks: 0312-2182011 / e-posta: ttsgmd@tobb.org.tr