İlan Yayın Süreci
13.09.2019
  • GENEL BİLGİLER
17,733 Görüntülenme

İLANLARIN HAZIRLANMASI VE YAYINA GÖNDERİLMESİ

Türkiye genelinde faaliyet gösteren veya yeni kurulacak ticari işletmeler ile şirketlerin ilanları merkezlerinin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünce Ticaret Sicili Yönetmeliğine uygun olarak tescil edildikten sonra yayınlanmak üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine gönderilmektedir.

İlanlar Müdürlüğümüze intikal  tarihinden itibaren on gün içinde yayınlanmak zorundadır. Ancak 1991 yılından bu yana ilan sayısı her yıl artmasına rağmen, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine intikal eden ilanlar iki iş günü sonra yayınlanmaktadır.

İlanlara yayımlandığı gün internet sitemizden erişilebilmekte, kaydedilebilmekte (PDF formatında), yazıcı çıktısı alınabilmekte ve ıslak imzalı veya e-imzalı onaylı suretleri temin edilebilmektedir.


NOT: İlan metinlerinin asıllarının Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Faks ile gönderilen ilan metinleri işleme alınmamaktadır.