İlan Ücretleri
13.09.2019
  • GENEL BİLGİLER
246,930 Görüntülenme

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ İLAN ÜCRET TARİFESİ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 35 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında “ilan, Türkiye genelinde sicil kayıtlarının ilanına özgü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yapılır” hükmüne yer verilmektedir. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ise 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 56 ncı maddesinin (m) bendi kapsamında Birliğimiz tarafından çıkarılmaktadır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası ise, “Gazetenin satış bedeli ile gazetede yayımlanacak ilan ücretleri, Komitenin teklifi ve Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girecek bir tarife ile belirlenir. Tarifede yapılacak değişiklikler, tarifenin gazetede yayımlandığı tarihten 10 gün sonra yürürlüğe girer” hükmünü içermektedir.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Komitesinin 06.12.2023 tarihli toplantısında kararlaştırılarak teklif edilen ve Ticaret Bakanlığı’nın 29.12.2023 tarihli oluru ile uygun görülen Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlan Ücret Tarifesi 29.12.2023 tarihli ve 10990 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 3272 nci sayfasında yayımlanmıştır.

Yürürlük Tarihi: 08.01.2024
   

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ
İLAN ÜCRET TARİFESİ
Yürürlük Tarihi: 08.01.2024
  İLAN TÜRÜ ÜCRETİ
1 Şirket İlanları (Kelimesi) 2,95 TL
2 Şirket Kuruluş İlanları (Kelimesi) 1,33 TL
3 Kooperatif İlanları (Kelimesi) 1,52 TL
4 Kooperatif Kuruluş İlanları (Kelimesi) 0,95 TL
5Kadın/Engelli Girişimi Kooperatifleri İlanları (Kuruluş ve Diğer)
Ücretsiz
6 Gerçek Kişi Ticarete Başlama İlanları (Maktu) 380,00 TL
7 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı ile Kurulan Şirketler ve Gerçek Kişiler (Kelimesi) 0,01 TL
8 Ticareti Terk, Resen Tescil ve Düzeltme İlanları Ücretsiz

 

Açıklama:

  1. Anonim, limited, kollektif, komandit şirketler ile gerçek kişi ticari işletmelerin kuruluşları hariç diğer ilanları “Şirket İlanları”; Kooperatiflere ait ilanlar “Kooperatif İlanları”; Gerçek kişilere ait ticari işletmelerin kuruluş ilanları “Ticarete Başlama İlanları” kısmında yer alan ilan ücretleri üzerinden hesaplanacaktır.
  2. İlan metinlerinde yer alan kelime sayısı işletme türüne göre belirlenmiş olan ilan ücreti ile çarpılarak hesaplanmalıdır.
  3. Kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan ticaret sicili müdürlüğü faaliyet alanında bulunan işletmelerin ilan bedellerine % 10 indirim uygulanacaktır.
  4. Ticari işletmelerin fesih (kapanış) ilanları ile ticaret sicili müdürlüklerince re’sen tescil işlemi yapılan ilanlar Gazetede ücretsiz yayımlandığı için bu ilanlar için ilan yayım bedeli yatırılmayacaktır.

 

NOT: İlan metinlerinin asıllarının Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Faks ile gönderilen ilan metinleri işleme alınmamaktadır.